Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

[Comic] Cô bé Violet (Chương 1/?)Cô bé Violet là bộ truyện tranh đầu tiên của mình, thông qua một môn bài tập. Truyện dự tính sẽ có đến từ 2 - 3 chương. Hiện tại chương một mình đã hoàn thành, và sau nhiều ngày tháng cũng đã làm được bản "gần đẹp" (nôm na là scan lên máy tính và chỉnh sửa khung hình). Nếu không có gì sai sót thì mình sẽ bắt đầu vẽ chương hai ngay khi mình rảnh. Chi tiết hơn một chút về truyện, nó yêu cầu 15 tuổi trở lên, và thể loại của nó là tâm lý u ám, thích thì bạn có thể nghĩ là nó tươi sáng cũng được...

Câu chuyện kể về cuộc sống, hay đúng hơn là những chuyện xoay quanh một cô bé, tên Violet. Cô bé ấy cũng chỉ như bao người khác, chỉ có điều cô ấy không thể giấu mọi thứ vào trong giỏi được như chúng ta.


5 Gay Subteam: [Comic] Cô bé Violet (Chương 1/?) Cô bé Violet là bộ truyện tranh đầu tiên của mình, thông qua một môn bài tập. Truyện dự tính sẽ có đến từ 2 - 3 chương. Hiện tại chươn...

2 nhận xét:

< >