Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

[Season 02] Gravity Falls - Tập 12

Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng Gravity Falls cũng đã trở lại. Tập này giải thích hầu hết mọi vấn đề xuất hiện trong những tập 10 11, và tạo thêm một vài câu hỏi khác. Và giờ Stanford Pines thực sự đã xuất hiện. Rồi cuộc gặp mặt giữa ông và Bill Cipher sẽ như thế nào? :3 Coming right up!DOWNLOAD
5 Gay Subteam: [Season 02] Gravity Falls - Tập 12 Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng Gravity Falls cũng đã trở lại. Tập này giải thích hầu hết mọi vấn đề xuất hiện trong những tậ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

< >