Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

[Season 02] Gravity Falls - Tập 11

"Stan Pines đã chết? Cái gì?!" Mabel và Dipper khám phá ra bí mật của người bác của chúng, và giờ chúng phải quyết định nên lắng nghe bác của chúng bằng trái tim, hay là bằng cái đầu.


Gay Subteam luôn luôn ra sub trễ, yep.

5 Gay Subteam: [Season 02] Gravity Falls - Tập 11 "Stan Pines đã chết? Cái gì?!" Mabel và Dipper khám phá ra bí mật của người bác của chúng, và giờ chúng phải quyết địn...

2 nhận xét:

< >